Menüü
Kõnekool I Anonymous Presenters

KÕNEKOOLI TEEMAPLOKID

Kõnekool õpetab sind esinemissituatsioonis olema loomulik, vaba ja väljendusrikas:
Hirmu enda kasuks pööramine / Iseenda tähelepanu ja fookuse teadvustamine ja juhtimine / Kuulajatega kontakti hoidmine / Kehakeele väljendusrikkaks muutmine / Teksti ja hääle elavaks ja väljendusrikkaks muutmine / Pauside, kulminatsioonide ja puäntide väljamängimine / Põhisõnumite esile toomine / Publiku või kuulaja reaktsioonidega kohanemine.

Õpetame sind lugusid looma ja kasutama: 
Kuidas lugusid leida? / Loo sõnumi määratlemine ja
põhiteemas püsimine / Loo sündmuste määratlemine ja väljamängimine / Detailide ehk karakterite ja olustiku kirjelduste kasutamine / Loo struktuuri haldamine / Draama ja põnevuse tekitamine.

Kõnekool õpetab sind haarava ja selge tekstiga rääkima ning kõnesid komponeerima:
Haarava, veenva ja loogilise kõne või pitch-i ehitamine / Põhisõnumite määratlemine ja väljatoomine/ Näidete, kujundite, analoogiate ja lugude kasutamine / Publiku vastuargumentide, hirmude ja eelarvamuste kaardistamine  ja nende enda kasuks pööramine / Universaalsed ekspromptolukorras kasutatavad selge ja mõjuva jutu valemid / Efektiivse spikri tegemine.

Õpetame sind kasutama presentatsioonimaterjale:
Millal ja miks esitlusmaterjale kasutada / Kuidas esitlusmaterjalid üles ehitada / Info ja sõnumite jaotamine räägitava teksti ja visuaalse esitluse vahel / Kuidas esitlusmaterjalidega kokku mängida.

Loe ka anonüümse vennaskonna reeglite kohta.