Menüü
Avaliku esinemise koolitus I Anonymous Presenters

AVALIKU ESINEMISE MEISTRIKLASS

Meistriklassides oleme destilleerinud välja selle kõige olulisema ja üldinimlikuma osa senistest kogemustest ja meetoditest teatri, juhtimise ja sõnumite edastamise alal.

Õpetame sind esinemissituatsioonis olema loomulik, vaba ja väljendusrikas; lugusid looma ja kasutama; haarava ja selge tekstiga rääkima; kõnesid komponeerima ning presentatsioonimaterjale kasutama.

Avaliku esinemise koolituse meistriklassi koondame  3-5 juhti/spetsialisti, kes kõik ühise eesmärgi poole liikuma hakkavad.

Meistriklass jaguneb kuueks kahetunniseks sessiooniks, millest viis on üheskoos ning üks personaalselt lavastajaga. Viimasel kohtumisel astuvad kõik osalejad kursuse jooksul loodud kõnega lavale.
Meie kohtumised toimuvad päris päeva alguses, et värske vaimuga esinemisse süveneda ning hiljem igapäevastele töistele tegevustele ruumi anda.

Järgmised meistriklassid:
Meistriklassi 39. lend: 5.08, 6.08, 9.08, 19.08 ja 27.08, hommikuti kell 8:30-10:30