Menüü
Hardi Kinnas I Anonymous Presenters

KOKKUSAAMISTE KOMBERUUM TULEB TAASLUUA


Üks kõnekooli Anonymous Presenters loojatest, Hardi Kinnas ,kirjutab Äripäevas inimeste omavahelisest suhtlemisest ja vajadusest seda teemat ühiskonnas selgemalt teadvustada. Kokkusaamised eeldavad omakorda selget eneseväljenduse ja esinemise oskust.