Mõte hakkab liikuma avamerel ja metsas.

Kaksteist aastat tagasi, Pärnu Turunduskonverents. Laval räägib üks noormees. Igavalt, pingutades ja kogu saal ootamas, millal see ettekanne lõpeb.

Ta räägib teemast, vist tulemuste saavutamisest, millesse ta ise ega ka saal ei usu, ning tema esinemiskogemus on silmnähtavalt kasin. See olen mina.