Kõne kui mõtete taassünd, mitte teksti ettelugemine

Siin üks suurepärane näide sellest, kuidas teksti sõna-sõnalt paberilt maha lugedes on ikkagi võimalik rääkida nii, nagu sa justkui praegu tuletaksid  ja vormistaksid mõtteid, mida räägid. Ning kuidas selline meetod annab kõnelejale aega ja lisab mõjusust.

Samuti on see hea näide raskes olukorras peetavast kõnest. Mis saab olla veel keerulisem, kui pidada matusekõne mehele, kes on sinuga eluaeg avalikult võidelnud? Senaator MacCain oli Obama üks põhilisemaid ja häälekamaid kriitikuid.

Barack Obama kõne senaator John MacCaini matustel:


Video: youtube.com / Avalehe foto: Mark Wilson (Getty Images)

MART KOLDITS, ANONYMOUS PRESENTERS KAASASUTAJA